Contact
Nieuwsbericht

De facilitaire dienst in de zorgsector verbeteren? Zo ga je van start met een verbeterplan!

26 aug, 2021

Het verbeteren van de facilitaire dienst in de zorgsector gaat gepaard met uitdagingen. Het is daarom niet geheel onbelangrijk om goed in kaart te brengen welke verbeteringen doorgevoerd moeten worden en hoe dat aangepakt gaat worden. Een oplossing komt in de vorm van een verbeterplan. Maar, hoe ziet zo’n verbeterplan er eigenlijk uit en wat hoort in een verbeterplan?

Wanneer u weet welke verbetering doorgevoerd moeten worden, is het zaak om deze in een verbeterplan te bundelen, zodat er focus ontstaat op deze belangrijke verbeteringen. Laten we eens kijken hoe je tot een gedegen plan van aanpak komt.

Bespreek en valideer de uitkomsten van de scan

Een goed verbeterplan begint met gedegen onderzoek. Zo is aan te raden om eerst onze quick scan uit te voeren waarna de uitkomsten besproken worden. Het is belangrijk dat de uitgangspositie door alle betrokkenen wordt onderschreven en geaccepteerd. Daarmee ontstaat een gezamenlijke waarheid van waaruit de verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Door de uitkomsten van de scan, die ten grondslag liggen aan het verbeterplan, met iedereen te bespreken en te valideren, wordt dit gezamenlijke uitgangspunt voor iedereen helder.

Formuleer per verbeterpunt tussentijdse mijlpalen

Vaak zijn de verbeterpunten die worden gesignaleerd pas op de wat langere termijn haalbaar. Denk bijvoorbeeld aan een verbetering die komt uit de constatering dat transparante kwaliteitsrapportages aan de interne klanten ontbreekt. Dat is op zich een helder punt en het einddoel is vrij snel te formuleren, echter de weg er naar toe kan lang zijn, met als gevaar dat betrokkenen tijdens de route de focus verliezen of dat de scope van de verbetering gedurende de tijd begint te verschuiven. Het is bij dergelijke verbeteringen die wat verder weg liggen in de tijd van belang tussendoelen en mijlpalen te formuleren, zodat er regelmatig voortgang gerapporteerd kan worden. Denk ik dit voorbeeld bijvoorbeeld aan het opbouwen van maand- of kwartaalrapportages die langzaam groeien in compleetheid. Stel duidelijke tussendoelen en schets het eindplaatje in de tijd.

Betrek interne klanten bij de verbetering

Uit de scan is een duidelijk beeld gekomen waaruit blijkt welke verbeteringen de eigen afdeling en de interne klanten gerealiseerd willen zien. Het is heel verleidelijk om op basis van deze scan een verbeterplan op te stellen waarin de wensen van de klant zijn verwerkt. Het is van belang dit te toetsen bij de klanten en deze ook te betrekken bij de verbetering. Vaak wordt er van de klant ook iets verwacht in de uitvoering en het is belangrijk daarover afspraken te maken zodat zij ook weten tegen welke inspanning zij aankijken om gezamenlijk met de facilitaire afdeling te komen tot een duurzame verbetering.

Leg de verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder vast

Het verbeteren van de interne processen is een samenspel tussen facilitair en interne klanten en uiteindelijk mensenwerk. Keg in het plan duidelijk cast wie verantwoordelijk is voor de verschillende acties om te komen tot de verbeteringen. Zorg er tegelijkertijd voor dat er niet alleen verantwoordelijkheden worden toebedeeld maar dat de juiste bevoegdheden eveneens worden toegekend. Er bestaat immers geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid en dit wordt in de praktijk helaas te vaak vergeten, waardoor de medewerkers met de beste bedoelingen geen verbeteringen weten te realiseren omdat ze geremd worden door uitblijvende besluiten.

Wanneer bovenstaande punten worden meegenomen in het plan van aanpak, uiteraard vergezeld van een planning en voortgangsrapportages, ontstaat een project waarin vooruitgang wordt geboekt en verbeteringen breed worden gedragen.

Wilt u uw facilitaire dienst in de zorgsector optimaliseren en meer inzicht in uw processen krijgen middels onze quick scan? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen u immers graag verder. In de advies- en projectwereld onderscheidt TallKing Results zich door haar filosofie en bedrijfscultuur. In 2014 is TallKing Results opgericht om haar klanten als partners te mogen helpen. TallKing Results combineert kennis en ervaring uit het bedrijfsleven met tientallen jaren advies en projectmanagement in de zorg. De organisatie bestaat louter uit gespecialiseerde professionals met een ideaal: puntgave zorg in Nederland.

 

e-book: optimaliseer jouw facilitaire afdeling

 

Collega’s Mart de Jong en Laurens van Dreumel organiseren het LFI Café vanuit het RIVM.

Op donderdagmiddag 21 september vond de tweede uitzending van het LFI-Café plaats. Dit is een webinarserie waarin de laatste stand van zaken worden...
17 okt, 2023

Maak kennis met Josephine: een echte teamspeler die mensen enthousiasmeert.

Mijn naam is Josephine en ik woon in Amsterdam. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd in Groningen en ben sinds januari 2023 werkzaam als projectleider. Ik...
16 okt, 2023

Iets willen doen wat er écht toe doet, dat is wat Ciska motiveert.

Na jarenlang met veel plezier als leidinggevende in commerciële omgevingen gewerkt te hebben, ontstond steeds meer de behoefte om iets te doen ‘wat...
12 okt, 2023

Van ergotherapeut naar projectleider bij TallKing Results

Werken bij TallKing Results betekent deel uitmaken van een professioneel en betrokken team dat zich inzet om de zorg te humaniseren! Onze medewerkers...
13 sep, 2023

De 1001 nachten na een succesvolle EPIC implementatie

Op 27 september 2023 vindt het EPIC UGM plaats. Tijdens dit evenement komen verschillende EPIC-ziekenhuizen bij elkaar om de best-practices te...
6 sep, 2023

Maak kennis met Maud en Mart

Jonge talenten zijn een aanwinst voor elke organisatie! Waarom? Met hun frisse energie, enthousiasme en ambitie zijn zij in staat om hun werk met een...
9 aug, 2023

Terugblik op de inspirerende deelname van Defiwind Team NL 2023 aan de windsurfwedstrijd, gesteund door TallKingResults

Bij TallKingResults geloven we in de kracht van doorzettingsvermogen, toewijding en de impact van collectieve inspanningen. Onlangs ondersteunden we...
2 aug, 2023

Klaar om een verschil te maken in de zorg? Ciska Kwint vertelt over werken bij TallKing Results

Werken bij TallKing Results, voor een carrière die iedereen goed doet. Voor iedereen die niet alleen voor zichzelf werkt, maar ook écht impact wil...
20 jul, 2023

Zo ging Margot van logopedist naar directeur van TallKing Results

Werken bij TallKing Results betekent werken met professionals die impact willen maken! Maar nog meer betekent het werken in een geweldig leuk team...
12 jul, 2023

Zo ziet een dag in het leven van projectleider Josephine bij TallKing Results eruit

Werken bij TallKing Results betekent werken met professionals die impact willen maken! Maar nog meer betekent het werken in een geweldig leuk team...
28 jun, 2023