Contact

Nieuwsbericht

De facilitaire dienst in de zorgsector verbeteren? Zo ga je van start met een verbeterplan!

26 aug, 2021

Het verbeteren van de facilitaire dienst in de zorgsector gaat gepaard met uitdagingen. Het is daarom niet geheel onbelangrijk om goed in kaart te brengen welke verbeteringen doorgevoerd moeten worden en hoe dat aangepakt gaat worden. Een oplossing komt in de vorm van een verbeterplan. Maar, hoe ziet zo’n verbeterplan er eigenlijk uit en wat hoort in een verbeterplan?

Wanneer u weet welke verbetering doorgevoerd moeten worden, is het zaak om deze in een verbeterplan te bundelen, zodat er focus ontstaat op deze belangrijke verbeteringen. Laten we eens kijken hoe je tot een gedegen plan van aanpak komt.

Bespreek en valideer de uitkomsten van de scan

Een goed verbeterplan begint met gedegen onderzoek. Zo is aan te raden om eerst onze quick scan uit te voeren waarna de uitkomsten besproken worden. Het is belangrijk dat de uitgangspositie door alle betrokkenen wordt onderschreven en geaccepteerd. Daarmee ontstaat een gezamenlijke waarheid van waaruit de verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Door de uitkomsten van de scan, die ten grondslag liggen aan het verbeterplan, met iedereen te bespreken en te valideren, wordt dit gezamenlijke uitgangspunt voor iedereen helder.

Formuleer per verbeterpunt tussentijdse mijlpalen

Vaak zijn de verbeterpunten die worden gesignaleerd pas op de wat langere termijn haalbaar. Denk bijvoorbeeld aan een verbetering die komt uit de constatering dat transparante kwaliteitsrapportages aan de interne klanten ontbreekt. Dat is op zich een helder punt en het einddoel is vrij snel te formuleren, echter de weg er naar toe kan lang zijn, met als gevaar dat betrokkenen tijdens de route de focus verliezen of dat de scope van de verbetering gedurende de tijd begint te verschuiven. Het is bij dergelijke verbeteringen die wat verder weg liggen in de tijd van belang tussendoelen en mijlpalen te formuleren, zodat er regelmatig voortgang gerapporteerd kan worden. Denk ik dit voorbeeld bijvoorbeeld aan het opbouwen van maand- of kwartaalrapportages die langzaam groeien in compleetheid. Stel duidelijke tussendoelen en schets het eindplaatje in de tijd.

Betrek interne klanten bij de verbetering

Uit de scan is een duidelijk beeld gekomen waaruit blijkt welke verbeteringen de eigen afdeling en de interne klanten gerealiseerd willen zien. Het is heel verleidelijk om op basis van deze scan een verbeterplan op te stellen waarin de wensen van de klant zijn verwerkt. Het is van belang dit te toetsen bij de klanten en deze ook te betrekken bij de verbetering. Vaak wordt er van de klant ook iets verwacht in de uitvoering en het is belangrijk daarover afspraken te maken zodat zij ook weten tegen welke inspanning zij aankijken om gezamenlijk met de facilitaire afdeling te komen tot een duurzame verbetering.

Leg de verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder vast

Het verbeteren van de interne processen is een samenspel tussen facilitair en interne klanten en uiteindelijk mensenwerk. Keg in het plan duidelijk cast wie verantwoordelijk is voor de verschillende acties om te komen tot de verbeteringen. Zorg er tegelijkertijd voor dat er niet alleen verantwoordelijkheden worden toebedeeld maar dat de juiste bevoegdheden eveneens worden toegekend. Er bestaat immers geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid en dit wordt in de praktijk helaas te vaak vergeten, waardoor de medewerkers met de beste bedoelingen geen verbeteringen weten te realiseren omdat ze geremd worden door uitblijvende besluiten.

Wanneer bovenstaande punten worden meegenomen in het plan van aanpak, uiteraard vergezeld van een planning en voortgangsrapportages, ontstaat een project waarin vooruitgang wordt geboekt en verbeteringen breed worden gedragen.

Wilt u uw facilitaire dienst in de zorgsector optimaliseren en meer inzicht in uw processen krijgen middels onze quick scan? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen u immers graag verder. In de advies- en projectwereld onderscheidt TallKing Results zich door haar filosofie en bedrijfscultuur. In 2014 is TallKing Results opgericht om haar klanten als partners te mogen helpen. TallKing Results combineert kennis en ervaring uit het bedrijfsleven met tientallen jaren advies en projectmanagement in de zorg. De organisatie bestaat louter uit gespecialiseerde professionals met een ideaal: puntgave zorg in Nederland.

 

e-book: optimaliseer jouw facilitaire afdeling

 

Nieuwbouw Radboudumc nadert laatste fase

TallKing results is al geruime tijd intensief betrokken bij de Inrichting & Ingebruikname van de nieuwbouw van het Radboudumc in Nijmegen. Het...
18 jan, 2022

TallKing komt op Stroom

TallKing Results en TallKing Skills zijn in 2022 gestart met het verduurzamen van het wagenpark. In januari hebben onze collega's Mexx en Paul...
18 jan, 2022

Assistent projectleider

Wij zoeken per direct een assistent-projectleider met een no-nonsense instelling die in een ervaren team het vak wil leren en uit wil groeien tot...
23 dec, 2021

Terugblik webinar: Met een wendbare behandeldienst naar de toekomst

Heb jij een van onze webinars gemist? Geen zorgen, vaak kun je ze achteraf gewoon terugkijken! Je kunt dan niet langer meedoen aan de chat, of...
30 sep, 2021

Een update van Noah

Noah Mbuyamba gold lang als een zeer talentvolle voetballer. Tot hij zijn been verloor bij een scooterongeluk in Indonesië. Maar Noah blijft...
21 sep, 2021

Hoe je de facilitaire dienst in de zorg naar het volgende niveau tilt

De facilitaire dienst in de zorgsector is in het verleden vaak ondergesneeuwd door andere afdelingen en diensten. Derhalve is het een dienst...
8 sep, 2021

Hoe gaat het nu met Noah

Noah Mbuyamba gold lang als een zeer talentvolle voetballer. Tot hij zijn been verloor bij een scooterongeluk in Indonesië. Maar Noah blijft...
7 sep, 2021

3 nieuwe collega's bij TallKing Results

Wij verwelkomen deze maand maar liefst drie nieuwe collega's bij TallKing Results.
6 sep, 2021

Human talks: wie zijn de mensen van TallKing?

Regelmatig laten we iemand van TallKing Results aan het woord over wat hem of haar bezighoudt, inspireert, energie geeft of enthousiast maakt. Op...
1 sep, 2021

Hoe je in 5 stappen planmatig de facilitaire dienstverlening kunt verbeteren

Als manager weet u waarschijnlijk, wellicht na het uitvoeren van een quick scan van de huidige situatie, welke verbeteringen u door wilt voeren in...
30 aug, 2021