Contact

Nieuws Bericht

De rol van TallKing Results bij een EPIC-implementatie: wat is de rol van de programmamanger?

27 apr, 2022

Op 17 mei 2022 vindt het EPIC UGM plaats. Tijdens dit evenement komen verschillende EPIC-ziekenhuizen bij elkaar om de best-practices te bespreken. Gezien de grote betrokkenheid van TallKing Results (TKR) bij verscheidene EPIC-implementaties zal TallKing Results tijdens dit evenement aanwezig zijn bij de informatiemarkt. Vraag jij je af hoe TallKing Results precies bij een EPIC-implementatie betrokken is? En hoe de  verschillende rollen bij een EPIC-implementatie ingevuld worden? Dat beschrijven we in deze nieuwe serie blogs! En natuurlijk bespreken we het graag met je tijdens de EPIC UGM-beurs.


 

Wat is de rol van TallKing Results bij EPIC-implementaties?

Ter voorbereiding op het EPIC UGM-evenement zal TallKing Results in blogs beschrijven wat de rol van ons precies is bij de EPIC-implementaties. In een tweetal blogs wordt geschreven worden waarin per functionaris/laag de betrokkenheid van TallKing Results uiteengezet zal worden. De rollen die voorbij zullen komen zijn programmamanager en projectleider. Daarnaast zal voor elke rol een voorbeeldscenario uit de praktijk beschreven worden. 

De rol van een programmamanager van TallKing Results gedurende een EPIC-Implementatie

In deze eerste blog zoomen we in op de betrokkenheid van een programmamanager van TallKing Results met betrekking tot de samenhang tussen diverse projecten gedurende een EPIC-implementatietraject. Om een EPIC-implementatie succesvol en op tijd af te ronden, is het van essentieel belang om over goede en voldoende resources te beschikken.

EPIC-implementatie: voorbeelden uit de praktijk

In iedere blog in deze serie laten we iemand aan het woord uit de praktijk. Dit keer Ilse, programmamanager en adviseur EPIC-implementaties bij TallKing Results, die haar ervaringen deelt.

“De implementatie van een nieuw EPD is een groot en intensief traject waarbij tijdens het gehele traject veel verschillende resources beschikbaar moeten zijn, zowel medewerkers voor de projectgroepen als de zogeheten eindgebruikers (medici en zorgpersoneel). Omdat de impact groot is voor de organisatie en de livegang onder druk staat is het belangrijk dat alle resources ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Ik merk dikwijls dat dit niet vanzelfsprekend is. 

Om deze beschikbaarheid te waarborgen zorg ik ervoor dat ik bij start van het programmaontwerp samen met de stuurgroep binnen het ziekenhuis het portfolio van alle projecten bekijk. Een goed portfoliomanagement is essentieel voor het slagen van de vele projecten binnen een grote organisatie. Om ervoor te zorgen dat onze planning gedragen wordt door de hele organisatie betrek ik alle belanghebbenden erbij en zorg ik dat het op de agenda van alle niveaus binnen de organisatie komt. De bestaande governance wordt onderdeel van het portfoliomanagement. 

Door ook de overige projecten goed in kaart te brengen met elkaar kunnen we de samenhang en de verbanden tussen de projecten en de afhankelijkheden goed bepalen. Hierdoor hebben we een beter zicht op de beschikbare resources tijdens het gehele traject en zorgen we dat het project passend is binnen het bepaalde tijdspad. Ik zorg er altijd voor dat ik hier organisatiebrede afspraken over maak. 

Te vaak zie ik nog in organisaties dat er geen duidelijke keuzes ten aanzien van projecten worden gemaakt waardoor het uiteindelijke resultaat van al die projecten in gedrang komt. Wanneer er geen duidelijke prioritering gesteld wordt op basis van de meerwaarde ten aanzien van de doelstellingen, missie en visie van de organisatie loop je het risico dat projecten verzanden. Projecten worden eenzijdig aangevlogen waardoor men overvallen wordt door de projectagenda van andere afdelingen. Ik ben er van overtuigd dat wanneer je projecten goed op elkaar afstemt, je project (zoals bijvoorbeeld een Epic-implementatie) wellicht een langere doorlooptijd kent, maar uiteindelijk wel de beste resultaten oplevert.”

De zorg humaniseren met TallKing Results

TallKing Results heeft als doel de zorg te humaniseren en dus zorgen programmamanagers van TallKing Results er altijd extra voor dat de behoeften en wensen van de zorgmedewerker in kaart gebracht worden tijdens een dergelijke implementatie.

Over hoe onze experts omgaan met EPIC en wat ze voor jouw organisatie kunnen betekenen vertellen we graag tijdens het EPIC UGM! Kom langs, of neem vooraf contact met ons op om een afspraak te maken.

Download ons gratis e-book over de implementatie van Epic.

 

 

 

 

Contact met TallKing Results

 

Neem Alzheimer de wind uit de zeilen

TallKingresults ondersteunt Defiwind Team NL 2023 ten behoeve van Alzheimer Nederland
6 mrt, 2023

Even voorstellen: assistent projectleider Tisja Smits

Werken bij TallKing Results betekent werken met professionals die impact willen maken! Maar nog meer betekent het werken in een geweldig leuk team...
1 mrt, 2023

Zo ontwikkelt projectleider Mart zich bij TallKing Results

Werken bij TallKing Results betekent werken met professionals die impact willen maken! Maar nog meer betekent het werken in een geweldig leuk team...
1 mrt, 2023

Hoe haal je alles uit de renovatie, nieuwbouw of verbouwing van je zorgomgeving?

  Wanneer je aan de slag gaat met de renovatie, nieuwbouw of verbouw van een ziekenhuis of zorginstelling, is het van groot belang dat je...
21 dec, 2022

Het (ver) bouwen van een ziekenhuis: hoe bereid je je organisatie daarop voor?

Het in gebruik nemen van een nieuwe of verbouwde locatie heeft vaak een grote invloed op hoe medewerkers met elkaar werken. In het verleden bleef de...
24 aug, 2022

Van aanbesteding naar inhuizing en ingebruikname: hoe bereid je je voor op het (ver) bouwen van een ziekenhuis?

Als bestuurder van een ziekenhuis is het geen “business as usual” wanneer je voor de opgave staat om het ziekenhuis te gaan verbouwen of zelfs een...
19 aug, 2022

Hoe werkt de ingebruikname van een nieuw of gerenoveerd ziekenhuis?

De transitie naar een nieuw of gerenoveerd ziekenhuis is een veelzijdig, complex en interessant proces waarbij verschillende disciplines op intensief...
13 jul, 2022

Hoe TallKing Results Radboudumc ondersteunde bij hun complexe verbouwing

Nieuwbouw Radboudumc - Gebouw A - in gebruik Na de patiënt- en goederen verhuizing van het Radboudumc naar de nieuwbouw is de ingebruikname van...
8 jul, 2022

Een ziekenhuis inrichten en in gebruik nemen? Zo geef je jouw projectmanagement vorm

Nieuwbouw of grootschalige verbouwingen van een ziekenhuis of een zorginstelling zijn veel meer dan alleen het realiseren van een bouwkundige...
6 jul, 2022