Contact

Tallking Webinar

Met een wendbare behandeldienst naar de toekomst

8 jun, 2021

Hoe zorg je als zorgorganisatie dat je behandeldienst voldoende adaptief is om zich snel en effectief aan te passen aan de complexiteit en continue veranderingen in de toekomst?

Veranderingen in de zorg voor ouderen volgen elkaar in een steeds sneller tempo op en de impact op zowel de cliënt, de zorg als de behandelaren is enorm. Wellicht kunnen we inmiddels zeggen dat ook in de zorg verandering een constante factor is geworden? Trends als demografische veranderingen, maatschappelijke impact en technologische innovatie zorgen voor een verandering van het speelveld. Dit vraagt onder andere van behandeldiensten een grote adaptiviteit om snel en effectief te kunnen veranderen en goed te anticiperen op zijn omgeving.

 

Strategische wendbaarheid

In dit webinar kijken we met elkaar naar de trends en veranderingen in het zorgveld rondom ouderen van zowel de afgelopen jaren als de toekomst. Een panel van diverse gastsprekers zal ingaan op de uitdagingen die behandeldiensten binnen de zorg voor ouderen ondervinden. Daarna zullen panelleden en deelnemers met elkaar in groepen discussiëren over vragen zoals: Wat betekenen de veranderingen voor onder andere capaciteit en inzet van diverse behandelaren? Hoe bereiden behandeldiensten zich hierop voor? Hoe wordt dit onderwerp geagendeerd binnen zorgorganisaties? En last but not least hoe zorgen behandeldiensten dat ze voldoende wendbaar zijn in de veranderende maatschappij?

Door de actieve uitwisseling van kennis en ervaringen krijgen deelnemers verschillende handvatten aangereikt om binnen hun organisatie en behandeldienst concreet met dit onderwerp aan de slag te kunnen.

 

Neem kosteloos deel aan dit webinar op 23 September van 15:00 tot 17:00

Schrijf je nu in voor dit gratis Webinar

 

Ad Blom – panellid

Foto Ad Blom webinarAd heeft ruim 40 jaar ervaring in de zorg (revalidatie en VVT). Hij heeft veel en graag in de praktijk gestaan, heeft vele managementtaken gehad en is in al zijn functies bezig geweest met vernieuwing.

Als manager van behandeldiensten heeft hij gezocht naar wegen tot vernieuwing en deze gestimuleerd en gefaciliteerd. Bij alle vernieuwingen is de praktijk als uitganspunt genomen.

Ad gelooft bij innovaties in het ‘eco-structuurprincipe’ en is daarmee voorstander van een gelijktijdige aanpak van zowel een bottom-up als een top-down traject. Sinds 13 jaar is hij bezig met het vormgeven van onderzoek binnen een grote ouderenzorginstelling (Pieter van Foreest). De laatste 5 jaar is hij bezig met het vormgeven van een innovatie- en onderzoekcultuur in deze organisatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van een groot netwerk.

Om de zorgprofessionals al voor hun start mee te nemen in de innovatiegedachten is hij sinds kort als practor technologie in zorg en welzijn verbonden aan het ROC Mondriaan. De vraagstukken die hem bezighouden zijn met name de adoptie van nieuwe technologie door zorgprofessionals en de implementatie van vernieuwingen in de werkprocessen.

Ad Hendrickx – panellid

Foto Ad Hendrickx[4]Ad is werkzaam als fysiotherapeut en onderzoeker in het Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde (ECL) van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Gedurende zijn loopbaan heeft hij verschillende functies bekleed, waarbij zijn passie voor de zorg hem altijd gedreven en gekenmerkt heeft. In zijn functies als onder andere interim hoofd paramedische disciplines bij ZuidOostZorg en teamleider fysiotherapie in ziekenhuis Nij Smellinghe heeft Ad altijd de combinatie gezocht van de directe patiëntenzorg en organisatie- en kwaliteitsaspecten. De kers op de taart is zijn huidige promotietraject aan de Hanze University of Applied Sciences te Groningen met als centrale thema lymfoedeem.

In het kader van zijn huidige functie, in combinatie met zijn promotietraject, is Ad een veelgevraagd spreker op congressen in binnen- en buitenland. Hij heeft daardoor een goede internationale blik op de diverse zorgsystemen in verschillende landen. De thema’s innovatie en ontwikkeling naar de toekomst zijn prominent aanwezig binnen Ad zijn werkzaamheden, met zelfmanagement van patiënten als specifiek aandachtspunt.

Watzelien van Gelderen – panellid

WatzelienWatzelien is een ervaren leidinggevende en projectmanager in de gezondheidszorg. Ze werkt voornamelijk met behandelteams, heeft zelf ook als behandelaar gewerkt in de ouderenzorg en als consultant voor overheidsinstellingen in het kader van de WMO. Momenteel geeft ze leiding aan psychosociale behandelaren in een ouderenzorgorganisatie, binnen een behandeldienst van 140 professionals.

Daarnaast is Watzelien bezig met een groot regionaal meerjarenproject om te komen tot een samenwerkingsverband rondom vragen met betrekking tot complexe zorg bij dementie. Hierbij zijn 7 andere ouderenzorgorganisaties betrokken.

Watzelien houdt zich in haar werk steeds bezig met de verwachte veranderingen in de toekomst van de ouderenzorg, zodat zij zich hier samen met haar team goed op kan voorbereiden.

Martin Dat – panellid

200110-portret-tallking-results_KF20791Martin is managing partner bij TallKing Results. Hij is een gedreven adviseur die streeft naar continue verbeteringen met oog voor effecten op andere bedrijfsonderdelen. Vanuit de overtuiging dat de zorg veel kan leren van andere branches, past hij zijn ruime ervaring opgedaan buiten de zorg actief toe binnen het zorgdomein.

Martin heeft zelf zeer veel ervaring als adviseur binnen de zorg en houdt zich naast het uitvoeren van zijn eigen adviesopdrachten bezig met het begeleiden van onze adviseurs. Daarnaast is hij een klankbord voor veel klanten op het gebied van strategie.

Margot van Vorstenbosch – facilitator

200110-portret-tallking-results_KF20140Dankzij haar lange ervaring als leidinggevende, projectmanager en behandelaar in diverse zorgorganisaties, kent Margot de zorg van binnenuit. Door haar betrokkenheid als projectleider bij diverse projecten gericht op het welzijn van cliënten is zij goed in staat de sociale cohesie in zorginstellingen te verbeteren. Margot wordt blij van het doelgericht realiseren van iets moois, samen met collega’s en andere betrokkenen. Altijd in verbinding en rekening houdend met eenieder. Zij is bij uitstek een (interim)manager en adviseur die draagvlak creëert bij medewerkers. In moeilijke situaties weet zij samen met het team oplossingen te vinden en te implementeren, waardoor resultaat op de lange termijn gewaarborgd wordt.

 Margot heeft diverse succesvolle trajecten afgerond met onder andere het opzetten van nieuwe woonvormen of afdelingen en multi-/interdisciplinaire samenwerkingen in de VVT (inclusief Geriatrische Revalidatie zorg en behandeldienst). 

 

Ingrid Doezeman – spreker

200110-portret-tallking-results_KF20196Ingrid is een bevlogen adviseur met een brede ervaring binnen de diverse sectoren van de zorg, met als specifiek aandachtspunt de ouderenzorg. Ingrid is resultaatgericht en heeft veel aandacht voor kwaliteit en relatie. Zij is in staat om op een goede manier te schakelen en verbindingen te leggen op zowel operationeel-, tactisch- als strategisch niveau, het liefst in trajecten met een complexe veranderkundige component. Zij geniet ervan samen te bouwen aan de zorg van de toekomst waarmee we met elkaar het verschil kunnen maken.

 Ingrid heeft veel ervaring opgedaan als behandelaar en (interim-)manager bij behandeldiensten en heeft in dat kader de afgelopen jaren veel veranderingen gezien. Ook de huidige ontwikkelingen en de ontwikkelingen naar de toekomst, specifiek t.a.v. behandeldiensten, zijn onderwerpen waar zij zich regelmatig mee bezig houdt.

 

 

Neem Alzheimer de wind uit de zeilen

TallKingresults ondersteunt Defiwind Team NL 2023 ten behoeve van Alzheimer Nederland
6 mrt, 2023

Even voorstellen: assistent projectleider Tisja Smits

Werken bij TallKing Results betekent werken met professionals die impact willen maken! Maar nog meer betekent het werken in een geweldig leuk team...
1 mrt, 2023

Zo ontwikkelt projectleider Mart zich bij TallKing Results

Werken bij TallKing Results betekent werken met professionals die impact willen maken! Maar nog meer betekent het werken in een geweldig leuk team...
1 mrt, 2023

Hoe haal je alles uit de renovatie, nieuwbouw of verbouwing van je zorgomgeving?

  Wanneer je aan de slag gaat met de renovatie, nieuwbouw of verbouw van een ziekenhuis of zorginstelling, is het van groot belang dat je...
21 dec, 2022

Het (ver) bouwen van een ziekenhuis: hoe bereid je je organisatie daarop voor?

Het in gebruik nemen van een nieuwe of verbouwde locatie heeft vaak een grote invloed op hoe medewerkers met elkaar werken. In het verleden bleef de...
24 aug, 2022

Van aanbesteding naar inhuizing en ingebruikname: hoe bereid je je voor op het (ver) bouwen van een ziekenhuis?

Als bestuurder van een ziekenhuis is het geen “business as usual” wanneer je voor de opgave staat om het ziekenhuis te gaan verbouwen of zelfs een...
19 aug, 2022

Hoe werkt de ingebruikname van een nieuw of gerenoveerd ziekenhuis?

De transitie naar een nieuw of gerenoveerd ziekenhuis is een veelzijdig, complex en interessant proces waarbij verschillende disciplines op intensief...
13 jul, 2022

Hoe TallKing Results Radboudumc ondersteunde bij hun complexe verbouwing

Nieuwbouw Radboudumc - Gebouw A - in gebruik Na de patiënt- en goederen verhuizing van het Radboudumc naar de nieuwbouw is de ingebruikname van...
8 jul, 2022

Een ziekenhuis inrichten en in gebruik nemen? Zo geef je jouw projectmanagement vorm

Nieuwbouw of grootschalige verbouwingen van een ziekenhuis of een zorginstelling zijn veel meer dan alleen het realiseren van een bouwkundige...
6 jul, 2022