Contact

Tallking Webinar

Is de adaptieve behandeldienst de toekomst?

7 jul, 2021

Hoe zorg je als zorgorganisatie dat je behandeldienst voldoende adaptief is om zich snel en effectief aan te passen aan de complexiteit en continue veranderingen in de toekomst?  

De ouderenzorg kent over het algemeen een groot tekort aan specialisten ouderengeneeskunde en andere (para)medische zorgprofessionals. Dit geeft de nodige druk op organisaties en betekent in de praktijk dat het organiseren van de (para)medische zorg vele uitdagingen kent. 

De bezetting van behandeldiensten in verpleeghuizen is in de afgelopen jaren meer divers geworden; Het aandeel specialisten ouderengeneeskunde is bijvoorbeeld afgenomen, het aandeel basisartsen is toegenomen. Er zijn meer verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen gekomen. Alle functies kennen vacatures die veelal lang openstaan. Bij tekorten ontstaan negatieve effecten op het werk van de specialist ouderengeneeskunde en op de zorgkwaliteit. Door een andere taakherschikking en prioritering van intramurale zorg blijven de gevolgen vaak beheersbaar.

Naast de verschuivingen op het gebied van personeel, zien we tevens een belangrijke verschuiving van het type cliënt. De behandeling van somatische klachten zal zich in de toekomst steeds meer verplaatsen naar de thuissituatie, terwijl een toename van cliënten met cognitieve- en psychogeriatrische problemen met name in de intramurale instellingen verwacht wordt. Dat vraagt een wezenlijk andere benadering en behandeling van cliënten en zal zeker zorgen voor een andere mix van activiteiten en locaties waar deze behandelingen worden geleverd. 

Om het hoofd te bieden aan al deze wijzigingen gaat technologie een meer prominente rol spelen. Daar waar het nu nog vaak de signatuur van gadgets heeft, zal dat in de toekomst een veel volwassener vorm aannemen, zodat technologie echt gaat helpen in de behandeling van cliënten en de ondersteuning van (para)medici. Dit vraagt aanpassingsvermogen van de organisatie en haar medewerkers. 

Deze 'wendbare behandeldienst ' lijkt niet alleen een oplossing voor de korte termijn, maar ook een voorbode van wat ons in de toekomst vaker te wachten staat. 

Door actief in te zetten op taakherschikking lijkt het erop dat de belangrijkste belemmeringen richting de toekomst worden weggenomen. Belangrijk is dat dit hand-in-hand gaat met het 'blijven' bieden van een goed leer- en werkklimaat voor de betreffende medewerkers. Daarnaast is het aangaan van samenwerking op diverse gebieden (opleidingen, dienstenstructuur, extramurale zorg) een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van zorg te continueren. 

Daarbij lijkt echter ook een meer fundamentele bezinning op de houdbaarheid van de verpleeghuiszorg in de toekomst noodzakelijk. 

Directe effecten van de bovengenoemde ontwikkelingen op de werkzaamheden van (para)medische professionals zijn:

 • Meer flexibiliteit gevraagd van de (para) medici:
  • Toenemend werkdruk;
  • Meer overuren en meer flexibiliteit in werkuren op basis van cliëntenvraag.
 • Adoptie van technologie wordt belangrijker en vraagt om digitaal vaardige medewerkers;
 • Meer focus op functiedifferentiatie, zowel op medisch als paramedisch gebied;
 • Verschuiving in de functiemix en taken pakketten binnen de behandeldienst op basis van de veranderende cliënten populatie (van somatisch naar cognitief);
 • Meer volwassenheid ten aanzien van capaciteitsmanagement;
 • Gedeeltelijke verschuiving van intramurale naar extramurale zorg;
 • Door de verhoogde werkdruk wordt kritischer gekeken naar niet-cliëntgebonden taken, zoals deelname aan werkgroepen en commissies en beleidsontwikkeling.

Tallking Results houdt op 23 september 2021  een Webinar dat ingaat op de uitdagingen die de behandeldiensten binnen de ouderenzorg ondervinden.  

We kijken naar de trends en veranderingen in de zorgomgeving van zowel de afgelopen jaren als de toekomst en gaan verder in op de veranderingen voor onder andere capaciteit en inzet van diverse behandelaren en technologie. Hoe bereiden behandeldiensten zich hierop voor? En last but not least hoe zorgen behandeldiensten dat ze voldoende wendbaar zijn in de veranderende maatschappij? 

Sluit u ook aan? Meer informatie over het webinar en de aanmelding vindt u hier. 

 

Strategische wendbaarheid

In dit webinar kijken we met elkaar naar de trends en veranderingen in het zorgveld rondom ouderen van zowel de afgelopen jaren als de toekomst. Een panel van diverse gastsprekers zal ingaan op de uitdagingen die behandeldiensten binnen de zorg voor ouderen ondervinden. Daarna zullen panelleden en deelnemers met elkaar in groepen discussiëren over vragen zoals: Wat betekenen de veranderingen voor onder andere capaciteit en inzet van diverse behandelaren? Hoe bereiden behandeldiensten zich hierop voor? Hoe wordt dit onderwerp geagendeerd binnen zorgorganisaties? En last but not least hoe zorgen behandeldiensten dat ze voldoende wendbaar zijn in de veranderende maatschappij?

Door de actieve uitwisseling van kennis en ervaringen krijgen deelnemers verschillende handvatten aangereikt om binnen hun organisatie en behandeldienst concreet met dit onderwerp aan de slag te kunnen.

 

Neem kosteloos deel aan dit webinar op 23 September van 15:00 tot 17:00

Schrijf je nu in voor dit gratis Webinar

 

Ad Blom – panellid

Foto Ad Blom webinarAd heeft ruim 40 jaar ervaring in de zorg (revalidatie en VVT). Hij heeft veel en graag in de praktijk gestaan, heeft vele managementtaken gehad en is in al zijn functies bezig geweest met vernieuwing.

Als manager van behandeldiensten heeft hij gezocht naar wegen tot vernieuwing en deze gestimuleerd en gefaciliteerd. Bij alle vernieuwingen is de praktijk als uitganspunt genomen.

Ad gelooft bij innovaties in het ‘eco-structuurprincipe’ en is daarmee voorstander van een gelijktijdige aanpak van zowel een bottom-up als een top-down traject. Sinds 13 jaar is hij bezig met het vormgeven van onderzoek binnen een grote ouderenzorginstelling (Pieter van Foreest). De laatste 5 jaar is hij bezig met het vormgeven van een innovatie- en onderzoekcultuur in deze organisatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van een groot netwerk.

Om de zorgprofessionals al voor hun start mee te nemen in de innovatiegedachten is hij sinds kort als practor technologie in zorg en welzijn verbonden aan het ROC Mondriaan. De vraagstukken die hem bezighouden zijn met name de adoptie van nieuwe technologie door zorgprofessionals en de implementatie van vernieuwingen in de werkprocessen.

Ad Hendrickx – panellid

Foto Ad Hendrickx[4]Ad is werkzaam als fysiotherapeut en onderzoeker in het Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde (ECL) van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Gedurende zijn loopbaan heeft hij verschillende functies bekleed, waarbij zijn passie voor de zorg hem altijd gedreven en gekenmerkt heeft. In zijn functies als onder andere interim hoofd paramedische disciplines bij ZuidOostZorg en teamleider fysiotherapie in ziekenhuis Nij Smellinghe heeft Ad altijd de combinatie gezocht van de directe patiëntenzorg en organisatie- en kwaliteitsaspecten. De kers op de taart is zijn huidige promotietraject aan de Hanze University of Applied Sciences te Groningen met als centrale thema lymfoedeem.

In het kader van zijn huidige functie, in combinatie met zijn promotietraject, is Ad een veelgevraagd spreker op congressen in binnen- en buitenland. Hij heeft daardoor een goede internationale blik op de diverse zorgsystemen in verschillende landen. De thema’s innovatie en ontwikkeling naar de toekomst zijn prominent aanwezig binnen Ad zijn werkzaamheden, met zelfmanagement van patiënten als specifiek aandachtspunt.

Watzelien van Gelderen – panellid

WatzelienWatzelien is een ervaren leidinggevende en projectmanager in de gezondheidszorg. Ze werkt voornamelijk met behandelteams, heeft zelf ook als behandelaar gewerkt in de ouderenzorg en als consultant voor overheidsinstellingen in het kader van de WMO. Momenteel geeft ze leiding aan psychosociale behandelaren in een ouderenzorgorganisatie, binnen een behandeldienst van 140 professionals.

Daarnaast is Watzelien bezig met een groot regionaal meerjarenproject om te komen tot een samenwerkingsverband rondom vragen met betrekking tot complexe zorg bij dementie. Hierbij zijn 7 andere ouderenzorgorganisaties betrokken.

Watzelien houdt zich in haar werk steeds bezig met de verwachte veranderingen in de toekomst van de ouderenzorg, zodat zij zich hier samen met haar team goed op kan voorbereiden.

Martin Dat – panellid

200110-portret-tallking-results_KF20791Martin is managing partner bij TallKing Results. Hij is een gedreven adviseur die streeft naar continue verbeteringen met oog voor effecten op andere bedrijfsonderdelen. Vanuit de overtuiging dat de zorg veel kan leren van andere branches, past hij zijn ruime ervaring opgedaan buiten de zorg actief toe binnen het zorgdomein.

Martin heeft zelf zeer veel ervaring als adviseur binnen de zorg en houdt zich naast het uitvoeren van zijn eigen adviesopdrachten bezig met het begeleiden van onze adviseurs. Daarnaast is hij een klankbord voor veel klanten op het gebied van strategie.

Margot van Vorstenbosch – facilitator

200110-portret-tallking-results_KF20140Dankzij haar lange ervaring als leidinggevende, projectmanager en behandelaar in diverse zorgorganisaties, kent Margot de zorg van binnenuit. Door haar betrokkenheid als projectleider bij diverse projecten gericht op het welzijn van cliënten is zij goed in staat de sociale cohesie in zorginstellingen te verbeteren. Margot wordt blij van het doelgericht realiseren van iets moois, samen met collega’s en andere betrokkenen. Altijd in verbinding en rekening houdend met eenieder. Zij is bij uitstek een (interim)manager en adviseur die draagvlak creëert bij medewerkers. In moeilijke situaties weet zij samen met het team oplossingen te vinden en te implementeren, waardoor resultaat op de lange termijn gewaarborgd wordt.

 Margot heeft diverse succesvolle trajecten afgerond met onder andere het opzetten van nieuwe woonvormen of afdelingen en multi-/interdisciplinaire samenwerkingen in de VVT (inclusief Geriatrische Revalidatie zorg en behandeldienst). 

 

Ingrid Doezeman – spreker

200110-portret-tallking-results_KF20196Ingrid is een bevlogen adviseur met een brede ervaring binnen de diverse sectoren van de zorg, met als specifiek aandachtspunt de ouderenzorg. Ingrid is resultaatgericht en heeft veel aandacht voor kwaliteit en relatie. Zij is in staat om op een goede manier te schakelen en verbindingen te leggen op zowel operationeel-, tactisch- als strategisch niveau, het liefst in trajecten met een complexe veranderkundige component. Zij geniet ervan samen te bouwen aan de zorg van de toekomst waarmee we met elkaar het verschil kunnen maken.

 Ingrid heeft veel ervaring opgedaan als behandelaar en (interim-)manager bij behandeldiensten en heeft in dat kader de afgelopen jaren veel veranderingen gezien. Ook de huidige ontwikkelingen en de ontwikkelingen naar de toekomst, specifiek t.a.v. behandeldiensten, zijn onderwerpen waar zij zich regelmatig mee bezig houdt.

 

Terugblik webinar: Met een wendbare behandeldienst naar de toekomst

Heb jij een van onze webinars gemist? Geen zorgen, vaak kun je ze achteraf gewoon terugkijken! Je kunt dan niet langer meedoen aan de chat, of...
30 sep, 2021

Een update van Noah

Noah Mbuyamba gold lang als een zeer talentvolle voetballer. Tot hij zijn been verloor bij een scooterongeluk in Indonesië. Maar Noah blijft...
21 sep, 2021

Hoe je de facilitaire dienst in de zorg naar het volgende niveau tilt

De facilitaire dienst in de zorgsector is in het verleden vaak ondergesneeuwd door andere afdelingen en diensten. Derhalve is het een dienst...
8 sep, 2021

Hoe gaat het nu met Noah

Noah Mbuyamba gold lang als een zeer talentvolle voetballer. Tot hij zijn been verloor bij een scooterongeluk in Indonesië. Maar Noah blijft...
7 sep, 2021

3 nieuwe collega's bij TallKing Results

Wij verwelkomen deze maand maar liefst drie nieuwe collega's bij TallKing Results.
6 sep, 2021

Human talks: wie zijn de mensen van TallKing?

Regelmatig laten we iemand van TallKing Results aan het woord over wat hem of haar bezighoudt, inspireert, energie geeft of enthousiast maakt. Op...
1 sep, 2021

Hoe je in 5 stappen planmatig de facilitaire dienstverlening kunt verbeteren

Als manager weet u waarschijnlijk, wellicht na het uitvoeren van een quick scan van de huidige situatie, welke verbeteringen u door wilt voeren in...
30 aug, 2021

De facilitaire dienst in de zorgsector verbeteren? Zo ga je van start met een verbeterplan!

Het verbeteren van de facilitaire dienst in de zorgsector gaat gepaard met uitdagingen. Het is daarom niet geheel onbelangrijk om goed in kaart te...
26 aug, 2021

Maak kennis met Noah

Noah Mbuyamba gold lang als een zeer talentvolle voetballer. Tot hij zijn been verloor bij een scooterongeluk in Indonesië. Maar Noah blijft...
23 aug, 2021

Projecten met dat beetje extra

Sinds 2014 is TallKing Results actief als consultancy bureau. We zijn gespecialiseerd in de gezondheidzorg en helpen zorgorganisaties de...
19 aug, 2021