Contact

Nieuws Bericht

Terugblik webinar: Met een wendbare behandeldienst naar de toekomst

30 sep, 2021

Heb jij een van onze webinars gemist? Geen zorgen, vaak kun je ze achteraf gewoon terugkijken! Je kunt dan niet langer meedoen aan de chat, of vragen stellen aan de sprekers, maar leren kan absoluut! Bekijk daarom de webinars terug die aansluiten op jouw interesses, jouw organisatie of de toekomst van de zorgsector.

Webinar: 'Met een wendbare behandeldienst naar de toekomst'

Hoe zorg je als zorgorganisatie dat je behandeldienst voldoende adaptief is om zich snel en effectief aan te passen aan de complexiteit en continue veranderingen in de toekomst?

Veranderingen in de zorg voor ouderen volgen elkaar in een steeds sneller tempo op en de impact op zowel de cliënt, de zorg als de behandelaren is enorm. Wellicht kunnen we inmiddels zeggen dat ook in de zorg verandering een constante factor is geworden? Trends als demografische veranderingen, maatschappelijke impact en technologische innovatie zorgen voor een verandering van het speelveld. Dit vraagt onder andere van behandeldiensten een grote adaptiviteit om snel en effectief te kunnen veranderen en goed te anticiperen op zijn omgeving.

Om die reden hebben we een webinar georganiseerd waar we dieper ingaan op de mogelijkheden van een wendbare behandeldienst in de toekomst. Dit webinar kun je gratis terugkijken. Een absolute aanrader voor ieder die actief is in een zorgorganisatie! 

 

In dit webinar leer je:

 • Welke trends er binnen de ouderenzorg zijn, denk hierbij aan:
  • De versnelde digitale transformatie
  • Het ‘nieuwe’ werken op afstand
  • Het behoud van personeel in de zorg
  • Invloeden van de arbeidskrapte, hoge belastingen en lage waardering
  • Het belang van 21 th centry skills
 • Wat uit een recente omgevingsanalyse blijkt
 • Welke demografische ontwikkelingen we zien
 • Welke technologische ontwikkeling van belang zijn
 • Welke economische ontwikkelingen invloed hebben op jouw zorgorganisatie
 • Welke politieke ontwikkelingen invloed hebben op jouw zorgorganisatie
 • Wat jij nu kunt doen met deze inzichten

In het webinar komen verschillende sprekers aan het woord, te weten Margot van Vorstenborsch, Martin Dat, Laura Rombaut, Ad Blom, Ad Hendrickx en Watzelien van Gelderen.

 

Het webinar terugkijken

HubSpot Video

 

 

Interessante links

 
What factors influence nurses' behavior in supporting patient self-management? An explorative questionnaire study. van Hooft SM, Dwarswaard J, Bal R, Strating MM, van Staa A.Int J Nurs Stud. 2016 Nov;63:65-72. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2016.08.017. Epub 2016 Aug 23.PMID: 27598766
 
De ‘Zorg in dialoog Competentie Schaal’ is een zelfbeoordelingsschaal voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de thuiszorg bij chronisch zieken. De schaal is bedoeld om inzicht te krijgen in de eigen competenties met betrekking tot vraaggerichte zorg. 
 
Hoe gaan we om met grote vraagstukken als de klimaatadaptatie, de impact van digitalisering op de arbeidsmarkt, de opkomst van smart cities of de transitie naar een circulaire economie? Organisaties moeten meer samenwerken met andere partijen, in innovatieve ecosystemen. Dat bepleit wetenschapper, commissaris en adviseur Annemieke Roobeek. Want ‘netwerkend werken’ zorgt voor meer innovatie, meer toegevoegde waarde en meer plezier in het werk.
 
Boeken van Jan Rotmans (Transities – Jan Rotmans)
Nederland zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. Dit is geen idealistisch vergezicht, maar de onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt. Alle maatschappelijke sectoren waarin niet de mens centraal staat naderen hun houdbaarheidsdatum. Mensen ontwikkelen zelf alternatieven en voeren die uit. Samen vormen zij de beweging van onderop, essentieel voor de transitie naar een beter aangepaste samenleving en economie.

Transitie betekent letterlijk kentering of kanteling. Jan Rotmans probeert de kanteling van de economie en samenleving te duiden.
Een transitie volgt een s-curve. Eerst is er een lange voorontwikkelingsfase, en dan komt er een kantelfase. Dat leert je een paar dingen: ontwikkelingen gaan niet lineair maar schoksgewijs, ze gaan soms snel en soms traag, ze bieden lange periodes  van evenwicht die verstoord worden door korte periodes van chaos waarin het systeem opgeschud wordt.

   
   

 

Downloads

De topsectoren is gevraagd om voor 1 juli 2017 hun Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 op te stellen en deze vorm te geven langs maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën. In deze agenda is vanuit de sectorale agenda’s van de topsectoren de verbinding gelegd met departementale agenda’s, de Nationale Wetenschapsagenda en Horizon 2020. De opbrengst hiervan tre! u hierbij aan. Per maatschappelijke uitdaging (MU) en sleuteltechno- logie (ST) zijn korte notities uitgewerkt, waarin de ambities op hoofdlijnen zijn weergeven.
Met deze agenda 2020-2023 zet de gezondheid en zorg- coalitie een transitie van gezondheid en gezondheidszorg in gang die de komende twee decennia in beslag neemt. De coalitie doet dit in combinatie met de andere drie maat-schappelijke thema’s: energietransitie en duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; en veiligheid.16. Hierbij ligt de focus op aspecten als respectievelijk gezondheid en mee- doen, duurzaamheid van de gezondheidszorg, gezonde voeding en (groene) leefomgeving en veiligheid van data en datagebruik.

Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak is een advies aan de regering uit naam van de voltallige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. wrr-Rapport 104 is voorbereid en geschreven door:

Prof. dr. M. (Marianne) de Visser 
Prof. dr. A.W.A. (Arnoud) Boot 
Dr. G.D.A. (Gijsbert) Werner 
Dr. A. (Arthur) van Riel
Prof. dr. M.I.L. (Mérove) Gijsberts 

Hospital-based physiotherapy can play a signif- icant role in the multidisciplinary treatment of hospitalised patients by focusing primarily on functional mobility as an important part of the patient’s functional health condition, before, during and after hospitalisation.1 Quality of hospital-based physiotherapy can be defined as the degree of similarity between criteria of good care (desirable care) and the practice of care (actual care).2 This degree of similarity can be quantified through quality indicators which can be classified into structure, process and outcome indicators.

Download de presentatie die getoond is op het Webinar.
Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 Gezondheid & Zorg - kennis en innovatieagenda Kiezen voor houdbare zorg Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak Development of quality indicators for departments of hospital-based physiotherapy: a modified Delphi study Presentatie Webinar Behandeldienst

Wil jij op de hoogte blijven van onze meest recente webinars, aankondigen, nieuwe e-books of gratis blogs? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Zo mis je onze gratis content, adviezen van interessante sprekers en downloadables niet!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

 

 

Neem Alzheimer de wind uit de zeilen

TallKingresults ondersteunt Defiwind Team NL 2023 ten behoeve van Alzheimer Nederland
6 mrt, 2023

Even voorstellen: assistent projectleider Tisja Smits

Werken bij TallKing Results betekent werken met professionals die impact willen maken! Maar nog meer betekent het werken in een geweldig leuk team...
1 mrt, 2023

Zo ontwikkelt projectleider Mart zich bij TallKing Results

Werken bij TallKing Results betekent werken met professionals die impact willen maken! Maar nog meer betekent het werken in een geweldig leuk team...
1 mrt, 2023

Hoe haal je alles uit de renovatie, nieuwbouw of verbouwing van je zorgomgeving?

  Wanneer je aan de slag gaat met de renovatie, nieuwbouw of verbouw van een ziekenhuis of zorginstelling, is het van groot belang dat je...
21 dec, 2022

Het (ver) bouwen van een ziekenhuis: hoe bereid je je organisatie daarop voor?

Het in gebruik nemen van een nieuwe of verbouwde locatie heeft vaak een grote invloed op hoe medewerkers met elkaar werken. In het verleden bleef de...
24 aug, 2022

Van aanbesteding naar inhuizing en ingebruikname: hoe bereid je je voor op het (ver) bouwen van een ziekenhuis?

Als bestuurder van een ziekenhuis is het geen “business as usual” wanneer je voor de opgave staat om het ziekenhuis te gaan verbouwen of zelfs een...
19 aug, 2022

Hoe werkt de ingebruikname van een nieuw of gerenoveerd ziekenhuis?

De transitie naar een nieuw of gerenoveerd ziekenhuis is een veelzijdig, complex en interessant proces waarbij verschillende disciplines op intensief...
13 jul, 2022

Hoe TallKing Results Radboudumc ondersteunde bij hun complexe verbouwing

Nieuwbouw Radboudumc - Gebouw A - in gebruik Na de patiënt- en goederen verhuizing van het Radboudumc naar de nieuwbouw is de ingebruikname van...
8 jul, 2022

Een ziekenhuis inrichten en in gebruik nemen? Zo geef je jouw projectmanagement vorm

Nieuwbouw of grootschalige verbouwingen van een ziekenhuis of een zorginstelling zijn veel meer dan alleen het realiseren van een bouwkundige...
6 jul, 2022