Contact

Nieuws Bericht

Workshops Relational Leadership met succes afgerond

3 jun, 2022

TallKing Skills Samenwerking in de Regio

 Samenwerken aan een innovatieve en lerende regio; Samen investeren in de employability van zorgmedewerkers van Zuyderland Thuiszorg.

banner zuyd

Zoals in ons eerdere artikel beschreven maakt TallKing Skills deel uit van een samenwerkingsverband met kennisinstituten waarin zij leiderschapsprogramma’s heeft ontwikkeld op het gebied van Relational Leadership in relatie tot veranderen, goed werkgeverschap en employability. Deze programma’s werden door de deelnemers (managers en coördinatoren) met groot enthousiasme ontvangen. Joost Hoedemakers Promovendus aan de Open Universiteit doet wetenschappelijk onderzoek naar de impact van deze leiderschapsprogramma’s op employability en werkbeleving bij zorgmedewerkers.

IInmiddels hebben de eerste drie groepen managers en coördinatoren het leiderschapsprogramma succesvol afgerond en zijn de volgende twee groepen gestart.  

Het is goed om van verschillende deelnemers te vernemen, dat het geleerde uit de workshops goed en makkelijk toepasbaar is in de praktijk. Zo hebben de workshops op individueel niveau meer bewustwording gecreëerd over het toepassen van leiderschap en welke effect leiderschap heeft op individuele zorgmedewerkers alsmede op teamniveau.

Joost Hoedemakers, promovendus aan de Open Universiteit, gaat het effect van deze leiderschapsprogramma’s in relatie tot veranderen, goed werkgeverschap en employability de komende periode vanuit een interventiestudie nog verder onderzoeken.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in dit thema, neem dan gerust contact op met Ernst Scipio of Paul van Limbeek

Workshops Relational Leadership met succes afgerond

TallKing Skills Samenwerking in de Regio
3 jun, 2022

Leer Tallking Skills kennen

Enorm trots zijn we op onze mooie bedrijfsfilm. Bekijk hem snel! Wie zijn de mensen van TallKing Skills en Tallking Results en wat maakt ze nu zo...
20 mei, 2022

Sturing op persoonlijk leiderschap

wat is de kern van persoonlijk leiderschap?
8 mrt, 2022

TallKing Skills samenwerking in de regio

Als het gaat om ontwikkeling van medewerkers bestaat er veel  onduidelijkheid over de wijze waarop leiderschap kan bijdragen aan employability en...
22 feb, 2022

Samenwerking met OrganisatieCoaches

TallKing Skills kondigt samenwerking met de OrganisatieCoaches aan. 
22 feb, 2022

Een update van Noah

Noah Mbuyamba gold lang als een zeer talentvolle voetballer. Tot hij zijn been verloor bij een scooterongeluk in Indonesië. Maar Noah blijft...
21 sep, 2021

Human Talks: wie zijn de mensen van TallKing?

Regelmatig laten we iemand van TallKing Results of TallKing Skills aan het woord over wat hem of haar bezighoudt, inspireert, energie geeft of...
7 sep, 2021

Hoe gaat het nu met Noah

Noah Mbuyamba gold lang als een zeer talentvolle voetballer. Tot hij zijn been verloor bij een scooterongeluk in Indonesië. Maar Noah blijft...
7 sep, 2021

Maak kennis met Noah

Noah Mbuyamba gold lang als een zeer talentvolle voetballer. Tot hij zijn been verloor bij een scooterongeluk in Indonesië. Maar Noah blijft...
23 aug, 2021