Contact
Nieuws Bericht

TallKing Skills versterkt Planetree-visie bij Sevagram door coaching teammanagers

28 jun, 2023

TallKing Skills heeft recentelijk een coachingsprogramma uitgevoerd bij Sevagram om 35 teammanagers te ondersteunen in hun rol binnen de organisatie. Sevagram is een zorgorganisatie die zich onderscheidt door haar Planetree visie, waarbij de waarden van de zorgvisie en het daarmee gewenste gedrag onlosmakelijk verbonden zijn met de uitvoering van alle werkzaamheden binnen de zorg en ondersteunende- en stafdiensten. De organisatie heeft de ambitie om te blijven innoveren en zich aan te passen aan de snel veranderende omgeving en daarom werd er een coachingstraject geïnitieerd voor de teammanagers.

Het coachingprogramma werd uitgevoerd om de teammanagers te ondersteunen bij hun transformatie van een operationeel niveau naar een tactisch niveau. De teammanagers moesten de relevante operationele vraagstukken niet uit het oog verliezen, maar tegelijkertijd een stap maken naar een hoger niveau. De functie van teammanager werd daarom opnieuw gewogen en geherwaardeerd en de functiebeschrijving werd aangescherpt om behoud van medewerkers en voorkomen van ongewenste uitstroom te stimuleren.

 

Zie in onderstaande video wat Roel Paulus (Directeur HR bij Sevagram) over de samenwerking vertelde

Basis voor het coachingsprogramma was het nieuwe functieprofiel, de uitkomsten van een ontwikkel assessment dat door een ieder werd doorlopen en de toepassing van de Planetree visie in de praktijk. Het programma was met name gericht op de leidinggevende stijl van de teammanagers en de impact daarvan op de uitstroom van medewerkers. Uit exitgegevens en feedbackkanalen bleek namelijk een duidelijke samenhang tussen de leidinggevende stijl en uitstroom bij Sevagram. TallKing Skills heeft de teammanagers ondersteund bij het ontwikkelen van hun leidinggevende vaardigheden, waarbij er veel aandacht was voor persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van flexibiliteit.

Het coachingsprogramma is van grote waarde geweest voor Sevagram en haar teammanagers. Door de coaching hebben de teammanagers zich verder kunnen ontwikkelen en hebben zij de benodigde vaardigheden en kennis opgedaan om de transformatie naar een tactisch niveau succesvol te maken. Dit heeft geleid tot een hoger behoud van medewerkers en minder ongewenste uitstroom. Sevagram kan nu met vertrouwen de uitdagingen van de snel veranderende omgeving aangaan en haar Planetree visie blijven uitdragen en implementeren.

Met name de resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap (‘weet wat ik wil en neem regie’), de wijze van zelfreflectie en het lerend vermogen werden door de deelnemers zeer gewaardeerd.

 

Ontdek de Geheimen van Werkgeluk bij TallKing Skills!

TallKing Skills lanceert met trots een nieuwe interactieve workshop die gericht is op het vergroten van werkgeluk. Deze workshop is ontworpen om...
6 jun, 2024

Sevagram investeert in masterclasses voor teammanagers: behoud van medewerkers centraal

Sevagram investeert in ontwikkeling van teammanagers middels het aanbieden van een Masterclass leiderschap en veranderen. Ook centraal in het...
9 aug, 2023

Een leven lang leren: zo ontwikkel jij jezelf én anderen via TallKing Skills

TallKing Skills heeft de overtuiging dat de persoonlijke ontwikkeling van mensen in belangrijke mate wordt bepaald door leren te verbinden met werken...
2 aug, 2023

Hoe transformeer je naar een adaptieve Medische Dienst?

TallKing Skills heeft recent de Medische Dienst van Sevagram ondersteund bij het ontwikkelen en implementeren van een strategie die gericht is op...
26 jul, 2023

TallKing Skills introduceert masterclass programma voor potentials!

Wil je jouw professionele identiteit ontwikkelen, je persoonlijke effectiviteit vergroten en je impact in relaties met anderen verbeteren? Dan is ons...
7 jul, 2023

Verbeter uw leiderschaps-kwaliteiten met TallKing Skills' executive coaching

Als executive is het belangrijk om uw persoonlijke leiderschap te versterken en uw effectiviteit te vergroten. Dit geldt zowel voor executives die...
28 jun, 2023

TallKing Skills versterkt Planetree-visie bij Sevagram door coaching teammanagers

TallKing Skills heeft recentelijk een coachingsprogramma uitgevoerd bij Sevagram om 35 teammanagers te ondersteunen in hun rol binnen de organisatie....
28 jun, 2023

Workshops Relational Leadership met succes afgerond

TallKing Skills Samenwerking in de Regio
3 jun, 2022

Leer Tallking Skills kennen

Enorm trots zijn we op onze mooie bedrijfsfilm. Bekijk hem snel! Wie zijn de mensen van TallKing Skills en Tallking Results en wat maakt ze nu zo...
20 mei, 2022