Contact

Nieuwsbericht

Hoe een procesanalyse helpt bij lange termijndoelstellingen

2 jun, 2021

Binnen organisaties biedt het stellen van lange termijndoelstellingen perspectief en het geeft richting. Vol enthousiasme en energie wordt gestart met het behalen van de gestelde doelen. Echter, in de loop der tijd komen de lange termijndoelstellingen onder druk te staan. Wat is de reden daarvan? En waar ligt de oplossing dan? 

In onderstaand stuk geven de collega's van productgroep digitalisering het belang aan van cultuur en gedrag 'de onderstroom' bij het formuleren van lange termijn doelstellingen.

Brandjes blussen 

In de praktijk van de zorgsector zien wij vaak dat de waan van de dag en vooral de complicaties op de korte termijn, de lange termijndoelstellingen in de weg staan. Het blussen van brandjes en het oplossen van ad hoc problemen zorgen voor het overspoelen van de lange termijndoelstellingen. 

 De oplossing hiervoor ligt wat ons betreft grotendeels in het maken van een gedegen procesanalyse. Hoe verloopt het huidige werkproces en wat zijn dan die brandjes die dagelijks geblust worden? En door welke procesverbeteringen komt er dan weer focus op en ruimte voor de lange termijndoelstellingen? 

Door tijdig te investeren in een procesanalyse krijgt u een duidelijk beeld van de huidige situatie en het verbeterpotentieel waarmee u de complicaties kunt oplossen. Met het doorvoeren van de verbeteringen in het proces wordt de blokkade naar het behalen van uw lange termijndoelstellingen opgeheven.   

 

Trajecten 

In wat voor trajecten is het dan slim om te investeren in een gedegen procesanalyse om lange termijndoelstellingen in het vizier te houden? Denk hierbij aan specifieke afdelingen die veel ad hoc werkzaamheden moeten doen, zoals een ICT-afdeling of EPD-beheer. Medewerkers van deze afdelingen worden vaak gestoord tijdens hun werk om acute problemen op te lossen. Lang lopende projecten en doelen lopen gevaar, tijd en capaciteit wordt niet afdoende ingezet. 

Ook binnen een (her)implementatie of herinrichting van een EPD of ERP zien wij dat inzicht krijgen in de belangrijkste issues en best practices van de huidige inrichting en knelpunten in werkprocessen bijdragen aan de ambities voor de dagelijkse zorgprocessen en de keuzes binnen het nieuwe systeem. Hoe loopt het proces nu, welke knelpunten zie je, wat wil je behouden en waar wil je naar toe? Belangrijke uitgangspunten die de uiteindelijke in gebruik name van nieuwe functionaliteiten positief zullen beïnvloeden. 

Wanneer u (meer) betrokkenheid wenst vanuit de organisatie ten aanzien van specifieke verbeterdoelstellingen, is het tevens raadzaam een procesanalyse en -verbetering uit te voeren. Procesanalyses worden uitgevoerd met medewerkers van de werkvloer en leiden als vanzelf tot meer betrokkenheid. Mensen worden gezien en gehoord en elke stem weegt even zwaar. Binnen de analyses en het maken van plannen voor verbeteringen wordt telkens van de lange termijndoelstellingen uitgegaan, waardoor deze als vanzelf ingebed worden in de dagelijkse werkprocessen. 

 

De rol van TallKing Results 

TallKing Results kijkt verder dan alleen de specifieke processtappen, ook wel aangeduid als de bovenstroom. Wij kijken juist ook naar de zogenoemde onderstroom: het gedrag van de medewerkers die betrokken zijn bij zo’n proces en de achtergrond van dat gedrag. Op deze manier haken we mensen aan en weten we betrokkenheid en eigenaarschap te creëren tijdens en na het traject.  

TallKing Results werkt met een unieke methode voor procesoptimalisatie, vanuit de medische- en zorgprocessen geredeneerd. Met deze methode wordt de inrichting van beslisondersteunende functionaliteiten binnen de werkprocessen effectiever en efficiënter. Vanuit TallKing Results geloven wij dat we samen met u de lange termijndoelstellingen in de werkprocessen kunnen inbedden, waarbij wij altijd zorgen voor borging van de kennis binnen uw eigen organisatie.  

 

Productgroep Digitalisering bestaat uit Ilse Kruiver, Ingrid Doezeman, Pomme van Warmerdam en Ciska Kwint en richt zich op de toepassing van digitale middelen binnen het zorgproces. 

Ilse_KF10394-GEEL

Ilse Kruiver

Zij heeft een groot aantal projecten binnen zorginstellingen begeleid en zich ontwikkeld tot een geroutineerd project- en programmamanager. Ze is een manager met oog voor mensen en de verschillende belangen en verwachtingen.

Pomme_KF10032-GROEN

Pomme van Warmerdam

Met haar coachende benadering en eerlijke, open houding zorgt Pomme als adviseur en trainer voor verbinding tussen en met medewerkers in organisaties.

200110-portret-tallking-results_KF20196

Ingrid Doezeman

Als Interim manager zorgt ze voor verbinding en een gezamenlijk doel en als programmamanager richt ze zich samen met de projectleider en opdrachtgever op een een succesvol project waarbij afspraken en mijlpalen worden gehaald.

20210105174530_Ciska_ZW

Ciska Kwint

Ciska heeft een voorkeur voor een pragmatische en actiegerichte aanpak. Haar focus is daarbij gericht op vereenvoudiging en vernieuwing van beleid, processen en systemen.  Ciska is gespecialiseerd in Operationeel Management en ICT. Zij houdt zich graag bezig met het optimaliseren van zorg- en bedrijfsprocessen. 

 

Terugblik webinar: Met een wendbare behandeldienst naar de toekomst

Heb jij een van onze webinars gemist? Geen zorgen, vaak kun je ze achteraf gewoon terugkijken! Je kunt dan niet langer meedoen aan de chat, of...
30 sep, 2021

Een update van Noah

Noah Mbuyamba gold lang als een zeer talentvolle voetballer. Tot hij zijn been verloor bij een scooterongeluk in Indonesië. Maar Noah blijft...
21 sep, 2021

Hoe je de facilitaire dienst in de zorg naar het volgende niveau tilt

De facilitaire dienst in de zorgsector is in het verleden vaak ondergesneeuwd door andere afdelingen en diensten. Derhalve is het een dienst...
8 sep, 2021

Hoe gaat het nu met Noah

Noah Mbuyamba gold lang als een zeer talentvolle voetballer. Tot hij zijn been verloor bij een scooterongeluk in Indonesië. Maar Noah blijft...
7 sep, 2021

3 nieuwe collega's bij TallKing Results

Wij verwelkomen deze maand maar liefst drie nieuwe collega's bij TallKing Results.
6 sep, 2021

Human talks: wie zijn de mensen van TallKing?

Regelmatig laten we iemand van TallKing Results aan het woord over wat hem of haar bezighoudt, inspireert, energie geeft of enthousiast maakt. Op...
1 sep, 2021

Hoe je in 5 stappen planmatig de facilitaire dienstverlening kunt verbeteren

Als manager weet u waarschijnlijk, wellicht na het uitvoeren van een quick scan van de huidige situatie, welke verbeteringen u door wilt voeren in...
30 aug, 2021

De facilitaire dienst in de zorgsector verbeteren? Zo ga je van start met een verbeterplan!

Het verbeteren van de facilitaire dienst in de zorgsector gaat gepaard met uitdagingen. Het is daarom niet geheel onbelangrijk om goed in kaart te...
26 aug, 2021

Maak kennis met Noah

Noah Mbuyamba gold lang als een zeer talentvolle voetballer. Tot hij zijn been verloor bij een scooterongeluk in Indonesië. Maar Noah blijft...
23 aug, 2021

Projecten met dat beetje extra

Sinds 2014 is TallKing Results actief als consultancy bureau. We zijn gespecialiseerd in de gezondheidzorg en helpen zorgorganisaties de...
19 aug, 2021