Contact

Nieuwsbericht

Tergooi - Nieuwbouw is meer dan een nieuw gebouw

2 jun, 2021

Nieuwbouw als aanleiding voor toekomstbestendige processen en inrichting

De overgang van zorgorganisaties naar een nieuwbouwlocatie is een omvangrijke verandering die een unieke kans biedt om de zorglogistieke processen voor de komende 20 tot 30 jaar in een nieuw bakstenen jasje te gieten.  

Nieuw- of grondige verbouw van de ziekenhuis locatie geeft de mogelijkheid om zorgprocessen en serviceconcepten opnieuw te ontwerpen en innovaties in een moderne toekomstbestendige setting vorm te geven. Voorbeelden hiervan zijn eenpersoonskamers in de kliniek of de creatie van een healing environment. Of ‘centralisatie’ van poliklinieken waarbij de wens om de drukte in gangen en op poliklinieken te verminderen nu werkelijkheid kan worden door een centrale wachtruimte te ontwerpen en de processen daar omheen opnieuw vorm te geven.  

Een nieuwbouwlocatie is meer dan alleen het ontwerp en de realisatie van een praktisch en duurzaam gebouw. Ook de uitgangspunten van werkprocessen, capaciteitsbenutting en de patiëntreis worden in een nieuwbouwlocatie opnieuw kritisch tegen het licht gehouden en vormgegeven. Ontwikkelingen en innovaties in behandelingen, maar ook wijzigende verwachtingen als het gaat om service en gastvrijheid zorgen ervoor dat veel meer dan alleen de context van het gebouw verandert. Het ziekenhuis heeft de kans om langgekoesterde wensen in zorgprocessen te realiseren en nieuwe capaciteiten toe te passen op de dimensionering van de gebouwen en de ruimtes.  

 

De inhuizing en de verhuizing 

TallKing Results is bij diverse realisaties van nieuwbouw nauw betrokken. Vanuit het ontwerpproces en de bouw en ontwikkeling van het nieuwe ziekenhuis helpen wij de primaire zorgfuncties en serviceorganisaties de vertaalslag te maken naar de materialisatie van ruimtes en de vormgeving van de zorgprocessen. 

 

WhatsApp-Image-2020-10-30-at-12.19.25-4-936x525Bij Tergooi in Hilversum spelen we bijvoorbeeld een belangrijke rol in de voorbereiding van de organisatie bij het in gebruik nemen van het nieuwe ziekenhuis. We concentreren ons in dit programma op de fase tussen de oplevering van het gebouw en de ingebruikname ervan. In deze fase moeten heel veel spullen worden ingehuisd die na jarenlange voorbereiding zijn aangeschaft. Stapsgewijs en volgens een groot logistiek draaiboek en huisregels worden de ruimtes een voor een ingericht met duizenden objecten. Aan de hand van een grote inventarislijst worden alle leveringen nauwgezet gedefinieerd, gecontracteerd en geleverd. Zowel losse spullen, zoals meubels, bedden, nachtkasjes en karren, als nagelvaste dingen, zoals gordijnen en grote medische beeldvormende apparatuur worden in deze fase in de nieuwbouw geplaatst. 

Na deze inhuisfase breekt een moment aan waarop de organisatie volgens introductieprogramma’s kennis gaat maken met het gebouw en nieuwe of aangepaste processen. Deze ‘opleidingsfase’ is cruciaal om de eerste patiënten veilig te kunnen ontvangen in de nieuwbouw. Als iedereen goed geïnformeerd en geïnstrueerd is, wordt volgens een gedetailleerd draaiboek de verhuisfase uitgevoerd. Na een jarenlange voorbereiding verhuist de totale zorgorganisatie in een zeer kort tijdsbestek van enkele dagen naar de nieuwbouwlocatie.  

 

Een goede voorbereiding, een groot succes 

Het succes van een inhuisprogramma wordt gevormd door een gecontroleerde voorbereiding, waarbij processen en inrichting van ruimtes tot op de kleinste details volgens de ontwerptekeningen worden gematerialiseerd. Vanuit een grote inventarislijst wordt samen met gebruikers de definitie en verwerving van spullen georganiseerd. Een grote terugtelplanning bepaalt welke objecten op welk moment moeten worden aangeschaft en verhuisd om de inhuizing mogelijk te maken. 

Tijdens de inhuizing zelf worden bestaande processen dagelijks bewaakt samen met kwartiermakers als de vertegenwoordigers van de gebruikers vanuit een grote inhuiscontrol room. Sturen op uitzonderingen, incidenten en het snel beleggen en delegeren van issues is hierbij een belangrijke succesfactor. Besluiten over wijzigingen en anticiperen op onverwachte omstandigheden is alleen mogelijk als de organisatie daarvoor ruim van tevoren is ingericht en staat als een huis. 

De medewerkers van TallKing Results zijn in staat om dergelijke programma’s te overzien en kunnen vanuit deze ervaring de benodigde structuur neerzetten en tot een werkend succes maken waarbij onzekerheid beheersbaar wordt. Een in- en verhuizing naar de nieuwbouw is altijd een grote verandering voor een organisatie. De meeste mensen doen een dergelijke verandering voor het eerst en dat maakt het uniek. 

Meer over de Nieuwbouw Tergooi

 

_KF10518 GROEN

Over Maarten Walhout

Vanuit zijn bedrijfskundige achtergrond en uitgebreide ervaring heeft Maarten een zeer brede interesse en expertise opgebouwd in het analyseren, structureren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Zijn interesse en passie voor de zorg heeft hij versterkt door het volgen van de masteropleiding Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze opgedane kennis is bruikbaar bij onze adviesopdrachten binnen zorginstellingen in zowel de cure als de care. Maarten wordt als Managing Partner veel gebruikt als sparring-partner door collega's en klanten maar is daarnaast zelf ook nog steeds operationeel actief als adviseur binnen diverse opdrachten.

 

 

 

 

Neem Alzheimer de wind uit de zeilen

TallKingresults ondersteunt Defiwind Team NL 2023 ten behoeve van Alzheimer Nederland
6 mrt, 2023

Even voorstellen: assistent projectleider Tisja Smits

Werken bij TallKing Results betekent werken met professionals die impact willen maken! Maar nog meer betekent het werken in een geweldig leuk team...
1 mrt, 2023

Zo ontwikkelt projectleider Mart zich bij TallKing Results

Werken bij TallKing Results betekent werken met professionals die impact willen maken! Maar nog meer betekent het werken in een geweldig leuk team...
1 mrt, 2023

Hoe haal je alles uit de renovatie, nieuwbouw of verbouwing van je zorgomgeving?

  Wanneer je aan de slag gaat met de renovatie, nieuwbouw of verbouw van een ziekenhuis of zorginstelling, is het van groot belang dat je...
21 dec, 2022

Het (ver) bouwen van een ziekenhuis: hoe bereid je je organisatie daarop voor?

Het in gebruik nemen van een nieuwe of verbouwde locatie heeft vaak een grote invloed op hoe medewerkers met elkaar werken. In het verleden bleef de...
24 aug, 2022

Van aanbesteding naar inhuizing en ingebruikname: hoe bereid je je voor op het (ver) bouwen van een ziekenhuis?

Als bestuurder van een ziekenhuis is het geen “business as usual” wanneer je voor de opgave staat om het ziekenhuis te gaan verbouwen of zelfs een...
19 aug, 2022

Hoe werkt de ingebruikname van een nieuw of gerenoveerd ziekenhuis?

De transitie naar een nieuw of gerenoveerd ziekenhuis is een veelzijdig, complex en interessant proces waarbij verschillende disciplines op intensief...
13 jul, 2022

Hoe TallKing Results Radboudumc ondersteunde bij hun complexe verbouwing

Nieuwbouw Radboudumc - Gebouw A - in gebruik Na de patiënt- en goederen verhuizing van het Radboudumc naar de nieuwbouw is de ingebruikname van...
8 jul, 2022

Een ziekenhuis inrichten en in gebruik nemen? Zo geef je jouw projectmanagement vorm

Nieuwbouw of grootschalige verbouwingen van een ziekenhuis of een zorginstelling zijn veel meer dan alleen het realiseren van een bouwkundige...
6 jul, 2022