Contact

Nieuws Bericht

TallKing Skills samenwerking in de regio

22 feb, 2022
Als het gaat om ontwikkeling van medewerkers bestaat er veel  onduidelijkheid over de wijze waarop leiderschap kan bijdragen aan employability en werkbeleving van zorgmedewerkers.
 
TKS samenwerking‘Samenwerken aan een innovatieve en lerende regio; Samen investeren in de employability van zorgmedewerkers van Zuyderland Thuiszorg.’

TallKing Skills maakt deel uit van een samenwerkingsverband waarin zij leiderschapsprogramma’s heeft ontwikkeld op het gebied van Relational Leadership in relatie tot veranderen, goed werkgeverschap en employability. Deze programma’s  werden door de deelnemers (managers en coördinatoren) met groot enthousiasme ontangen. Joost Hoedemakers doet wetenschappelijk onderzoek naar de impact van deze programma’s op employability en werkbeleving.

Aanleiding

Wereldwijd is er sprake van een toename van zorgvragen, zowel in aantal als in complexiteit. Deze ontwikkeling maakt hervormingen van de gezondheidszorg noodzakelijk. Dit heeft gevolgen voor zorgorganisaties én voor zorgmedewerkers. Zo worden hedendaagse zorgmedewerkers bijvoorbeeld steeds vaker geconfronteerd met geavanceerde technologie, digitalisering en complexere vraagstukken binnen hun werkomgeving. Om nu en in de toekomst, als zorgmedewerker én zorgorganisatie, succesvol te kunnen blijven werken in deze gewijzigde werkomgeving, is employability cruciaal. Employability gaat namelijk over het vermogen van een medewerker om goed te kunnen functioneren in een functie, en hierdoor werk te kunnen verkrijgen of te behouden.

"Voortdurend investeren in leiderschap en employability, zeker nu in de Limburgse zorg, is van groot belang" Prof. dr. Jol Stoffers - Lector Employability Zuyd Hogeschool, bijzonder hoogleraar Open Universiteit en wetenschappelijk directeur Neimed sociaal-economisch kenniscentrum.

Om goed te kunnen functioneren in een huidige of toekomstige functie, neemt de noodzaak van een leven lang leren toe. Vanuit zowel de overheid als organisaties wordt er dan ook steeds meer geïnvesteerd in de ontwikkeling van werknemers. Dit biedt kansen voor het verhogen van de employability en werkbeleving van zorgmedewerkers én voor het verbeteren van prestaties van zorgorganisaties.

Ook leiderschap speelt hierin een cruciale, maar nog nader te onderzoeken, rol. Leiderschap kan worden omschreven als een relationeel proces tussen personen, waardoor mogelijk nieuwe waarden, houdingen en gedragingen kunnen worden gerealiseerd.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in dit thema, neem dan gerust contact op met Ernst of Paul. Bent u geïnteresseerd in het vervolg? Hier komen wij in onze volgende nieuwsbrief op terug.

20201207162545_Screenshot_2020-12-07_at_16.24.51-1    

Van links naar recht: Ernst Scipio, Paul van Limbeek en Joost Hoedemakers die de ontwikkeling en de uitvoering van de workshops hebben verzorgd.

Workshops Relational Leadership met succes afgerond

TallKing Skills Samenwerking in de Regio
3 jun, 2022

Leer Tallking Skills kennen

Enorm trots zijn we op onze mooie bedrijfsfilm. Bekijk hem snel! Wie zijn de mensen van TallKing Skills en Tallking Results en wat maakt ze nu zo...
20 mei, 2022

Sturing op persoonlijk leiderschap

wat is de kern van persoonlijk leiderschap?
8 mrt, 2022

TallKing Skills samenwerking in de regio

Als het gaat om ontwikkeling van medewerkers bestaat er veel  onduidelijkheid over de wijze waarop leiderschap kan bijdragen aan employability en...
22 feb, 2022

Samenwerking met OrganisatieCoaches

TallKing Skills kondigt samenwerking met de OrganisatieCoaches aan. 
22 feb, 2022

Een update van Noah

Noah Mbuyamba gold lang als een zeer talentvolle voetballer. Tot hij zijn been verloor bij een scooterongeluk in Indonesië. Maar Noah blijft...
21 sep, 2021

Human Talks: wie zijn de mensen van TallKing?

Regelmatig laten we iemand van TallKing Results of TallKing Skills aan het woord over wat hem of haar bezighoudt, inspireert, energie geeft of...
7 sep, 2021

Hoe gaat het nu met Noah

Noah Mbuyamba gold lang als een zeer talentvolle voetballer. Tot hij zijn been verloor bij een scooterongeluk in Indonesië. Maar Noah blijft...
7 sep, 2021

Maak kennis met Noah

Noah Mbuyamba gold lang als een zeer talentvolle voetballer. Tot hij zijn been verloor bij een scooterongeluk in Indonesië. Maar Noah blijft...
23 aug, 2021