Contact
Nieuws Bericht

Zo hielp TallKing Results Tergooi MC met de inrichting en ingebruikname van hun nieuwbouwlocatie

7 jun, 2023

In mei 2023 is Tergooi MC verhuisd naar de nieuwbouwlocatie in Hilversum. De inrichting en ingebruikname is de ‘finishing touch’ na bouwkundige oplevering van de nieuwbouw, maar daar gaat een enorme voorbereiding vooraf. Eind 2019 is Maarten Walhout als programmamanager inventaris & verhuizen gestart met die voorbereiding. Al tijdens de ontwerp- en bouwfase is er aandacht geweest voor de inrichting en dat heeft een belangrijke basis gevormd door een succesvol verloop. Kom erachter welke rol TallKing Results speelde bij de verhuizing van Tergooi MC!

Tergooi Mc: van de bouw- naar de inrichtingsfase

Kenmerkend voor het programma is het tijdig starten van een grote aantal deelprojecten, uiteenlopend qua complexiteit en diversiteit.  Door aansluiting te hebben met het bestaande bouwprogramma (architect, bouwbedrijf en onderaannemers), de gebruikersorganisaties (ziekenhuis, maatschappen enz) en leveranciers is de overgang van de bouw- naar de inrichtingsfase soepel verlopen. Waardoor we direct na de bouwkundige oplevering in augustus 2022 konden starten met het inrichten van het nieuwe ziekenhuis. Vanuit drie domeinen: ICT, Medische techniek en Facilitair zijn alle deelprojecten opgestart. Collega Ciska Kwint heeft het deelprogramma voor de medische techniek mogen begeleiden. Door een goede programma opzet en afstemmingslijnen heeft elk domein aan de inrichting en ingebruikname kunnen bijdragen.

Lees ook: Het (ver)bouwen van een ziekenhuis: hoe bereid je je organisatie daarop voor?

Om de activiteiten van ruim 200 leveranciers en de levering van 50.000 nieuwe items goed op elkaar aan te laten sluiten is er gewerkt met een integrale inhuisplanning. Doordat Laura Rombaut, projectleider inhuizing, alle activiteiten integraal heeft vastgelegd en gecoördineerd is het gelukt om het gebouw tijdig gebruiksgereed te maken. De gebruikers hebben ruim op tijd kennis kunnen maken met het gebouw en de wijzigingen in werkwijzes. De samenhang tussen inrichting en ingebruikname is groot.

Start verhuisprogramma Tergooi MC

In het voorjaar 2022 is op basis van een ‘voorlopige’ verhuisdatum het verhuisprogramma gestart. De basis van de verhuizing werd gevormd door gedetailleerde verhuisdraaiboeken waarin alle verhuisbewegingen tot op het uur nauwkeurig stonden ingepland. Het opstellen van de draaiboeken is gedaan is nauwe samenwerking met artsen, afdelingsmanagers en kwartiermakers waardoor alle zorgen of uitdagingen op voorhand zorgvuldig zijn besproken. 

Met een patiëntverhuizing van meer dan 100 patiënten en een goederenverhuizing van ruim 9000 m3 betrof het een complexe logistieke operatie. In deze video licht Maarten Walhout toe hoe de eerste verhuisdagen verlopen:

Een geslaagde logistieke operatie

Vanaf de laatste week voor de verhuizing is er middels een ‘gecontroleerde’ crisisorganisatie een dagelijkse afstemmingritme gecreëerd om lastige problemen adequaat te kunnen beantwoorden. Voor het opvangen van de gebruikelijke opstart issues is er gewerkt met een tijdelijke hulpstructuur voor de beheersorganisatie om alle (ver)storingen centraal op te vangen en op te lossen. Deze hulpstructuur is reeds vroeg in de week na de verhuizing weer ontbonden vanwege een succesvolle opstart van de zorg en het beheersbare situatie rondom de afhandeling van issues.

Lees ook: Hoe TallKing Results Radboudumc ondersteunde bij hun complexe verbouwing

We kijken terug op een geslaagde logistieke operatie, waarbij we dankzij een goede voorbereiding, gestoeld op eerdere ervaringen met ziekenhuisverhuizingen, op veel scenario’s waren voorbereid. 

Wolter Odding (Lid raad van Bestuur Tergooi MC):

‘Ik kijk met een heel goed gevoel terug op de afgelopen periode. Met name het teamwork was de succesfactor, die er toe heeft geleid dat we al na 2 dagen na de verhuizing onze crisis organisatie konden beeindigen. Maarten en je team, zeer bedankt voor de prettige en professionele samenwerking. ‘

 

Click me

Kom kijken bij een van onze projecten en laat je overtuigen

Ontdek hoe ons team van experts binnen de gezondheidszorg samenwerkt aan innovatieve projecten die de kwaliteit van zorg verbeteren.

Gesloten Herstel in VVT Organisaties: Innovatie in Zorgverlening

Gesloten herstel is een zorgconcept dat steeds meer aandacht krijgt binnen VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) organisaties. Dit concept, dat...
15 jul, 2024

Verbetering van transparantie en efficiëntie bij Cordaan's behandeldienst

In juni 2024 heeft TallKing Results een uitgebreide analyse en aanbeveling uitgebracht voor de behandeldienst van Cordaan, een vooraanstaande...
2 jul, 2024

Landelijke Aanpak 16-27

Landelijke Aanpak 16-27: Een intensief ondersteuningsaanbod voor de uitstroom jongvolwassenen uit residentiële Jeugdzorg
30 mei, 2024

Versterk Ons Team: Ontdek Uitdagende Carrièremogelijkheden bij TallKing Results

Bij TallKing Results staan we aan de vooravond van spannende ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Als vooraanstaande adviseur in deze sector...
11 apr, 2024

Collega’s Mart de Jong en Laurens van Dreumel organiseren het LFI Café vanuit het RIVM.

Op donderdagmiddag 21 september vond de tweede uitzending van het LFI-Café plaats. Dit is een webinarserie waarin de laatste stand van zaken worden...
17 okt, 2023

Van ergotherapeut naar projectleider bij TallKing Results

Werken bij TallKing Results betekent deel uitmaken van een professioneel en betrokken team dat zich inzet om de zorg te humaniseren! Onze medewerkers...
13 sep, 2023

Maak kennis met Maud en Mart

Jonge talenten zijn een aanwinst voor elke organisatie! Waarom? Met hun frisse energie, enthousiasme en ambitie zijn zij in staat om hun werk met een...
9 aug, 2023

Klaar om een verschil te maken in de zorg? Ciska Kwint vertelt over werken bij TallKing Results

Werken bij TallKing Results, voor een carrière die iedereen goed doet. Voor iedereen die niet alleen voor zichzelf werkt, maar ook écht impact wil...
20 jul, 2023

Zo ging Margot van logopedist naar directeur van TallKing Results

Werken bij TallKing Results betekent werken met professionals die impact willen maken! Maar nog meer betekent het werken in een geweldig leuk team...
12 jul, 2023